De methode

Omdat de vraag naar pianoles voor jonge kinderen toenam, besloten Erna Fransen en Mieke de Jong een speel/leerklas voor deze leeftijdsgroep te ontwikkelen. In 2003 startten zij op de Zeister Muziekschool een pianospeelklas voor 5- en 6-jarigen: De Bijdehandjes. In de wekelijkse les worden de liedjes eerst gezongen en daarna op de piano aangeleerd. Vanaf het begin blijkt de auditieve lesmethode een succes: de leerlingen spelen met veel plezier en technisch gemak.

In de Bijdehandjesboeken hebben Erna Fransen en Mieke de Jong hun lesmateriaal bewerkt voor de individuele pianoles of groepsles. Er zijn inmiddels twee lesboeken en een speelboek (Muisjesboek) verschenen.

Bij pianoles aan jonge kinderen hebben de ouders een belangrijke rol. Het is aan te bevelen dat een ouder bij (een deel van) de les aanwezig is en thuis samen met de leerling de liedjes zingt en speelt.

teken-aapjeIn de boeken staan veel vrolijke tekeningen die kunnen worden ingekleurd. De tekeningen zijn gemaakt door illustratrice Ivonne vd Nieuwendijk